VITAJTE

STK TRNAVA

TRADÍCIA VO VÁŠ PROSPECH

NAŠE SLUŽBY

TECHNICKÁ KONTROLA

Vozidlá kategórie M1 (do 3,5t)
Vozidlá kategórie N1
Vozidlá kategórie O2
Vozidlá kategórie L

EMISNÁ KONTROLA

Vozidlá s benzínovým motorom bez katalyzátora
Vozidlá s benzínovým motorom bez katalyzátora s LPG / CNG
Vozidlá s benzínovým motorom
s katalyzátorom
Vozidlá s benzínovým motorom
s katalyzátorom s LPG / CNG
Vozidlá s naftovým motorom

KONTROLA ORIGINALITY

Všetky kategórie vozidiel
Razenie VIN

CENNÍK

Technická a emisná kontrola

KTS pravidelná
Vozidlá kategórie M1, N1, L5, L6, L7
- pohon klasický (benzín, nafta) 48,00 €
- pohon alternatívny (LPG / CNG) 52,00 €
Vozidlá kategórie L1, L2, L3, L4, O2 30,00 €
- nad štandard (jednotlivo dovezené vozidlo) 20,00 €
KTS zvláštna
Ceny ako pri KTS pravidelnej
KTS opakovaná a čiastková kontrola jednej skupiny
- vozidlá kategórie M1, N1, L5, L6, L7 25,00 €
- vozidlá kategórie O2, L1, L2, L3, L4 10,00 €
Čiastková kontrola dvoch a viac skupín (ako KTS pravidelná)
KTS administratívna (vozidlá všetkých kategórii) 20,00 €
Opis protokolu 10,00 €
Emisná kontrola – Benzín / Diesel 45,00 €
Emisná kontrola – alternatívny pohon LPG / CNG 55,00 €
Emisná kontrola – opakovaná 20,00 €
EK administratívna 20,00 €
Test tlmičov 15,00 €
Váženie náprav 10,00 €
Pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN 25,00 €
Parkovné (1 deň) 10,00 €

Kontrola originality

Motocykle: – L 75,00 €
Osobné automobily: – M1 do 3,5 t 90,00 €
Autobusy: – M1 nad 3,5 t, M2, M3 145,00 €
Nákladné automobily: – N1 90,00 €
– N2, N3 145,00 €
Prípojné vozidlá: – O1, O2 70,00 €
– O3, O4 100,00 €
Traktory: – T1, T2, T3, T4, T5 140,00 €
Prípojné vozidlá: – R1, R2, R3, R4, R5 100,00 €
Pracovné stroje 145,00 €
Administratívna kontrola 70,00 €
Kontrola ODOPASS 25,00 €
- 1 až 3 záznamy 5,00 €
- 4 až 6 záznamov 8,00 €
- 7 a viac záznamov 11,00 €
Výpis o poškodení vozidla 20,00 €
Odborný posudok o KO 3,50 €
Bezpečnostná nálepka KO 6ks 20,00 €
Bezpečnostná nálepka KO 3ks 10,00 €
Bezpečnostná nálepka KO ND 2,50 €
Nálepka QR 3,50 €
Razenie VIN 150,00 €
Poradenstvo - konzultácie (30 min) 30,00 €

OBJEDNANIE

Technická, emisná a kontrola originality

Rezervačný formulár

Technická a emisná kontrola

 033 5536847Kontrola originality

 0917 743 500

TERMÍNY KONTROL

Kategória vozidiel Termín technickej kontroly Termín emisnej kontroly
1. kontrola Ďalšie kontroly 1. kontrola Ďalšie kontroly
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t
M1, N1 - RKAT / Diesel
4 roky po prihlasení každé 2 roky 4 roky po prihlasení každé 2 roky
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t
M1, N1 - BKAT / NKAT
4 roky po prihlasení každé 2 roky 1 rok po prihlasení každý rok
Motocykel
L3eA1, L4eA1, L6e, R2
4 roky po prihlasení každé 4 roky -
Motocykel / štvorkolka
L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e s objemom nad 125 cm3, L7e
4 roky po prihlasení každé 2 roky -
Vozidlá autoškoly, taxislužby, sanitné, záchrannej, plynárenskej poruchovej a banskej záchrannej služby, ak ide o vozidlá s prednosťou jazdy 1 rok po prihlasení každý rok 1 rok po prihlasení každý rok
Prípojné vozidlá do 3,5t
O2
4 roky po prihlasení každé 4 roky -
Nákladné vozidlá a ich prípojné vozidlá
N2, N3, O3, O4
1 rok po prihlasení každý rok 1 rok po prihlasení každý rok
Autobusy
M2, M3
1 rok po prihlasení, staršie ako 8 rokov každý polrok každý rok 1 rok po prihlasení každý rok
Traktory a ich prípojné vozidlá
T, R
4 roky po prihlasení každé 2 roky 4 roky po prihlasení každé 2 roky

Pod prihlásením sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v SR alebo v inom štáte, ktorý je spravidla vyznačený v osvedčení o evidencii vozidla. Ak sa tento dátum nedá zistiť, za prvé prihlásenie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

Povinnosť absolvovať emisnú kontrolu sa nevzťahuje na vozidlá kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja – t.j. vozidlá s dvojtaktným motorom a vozidlá kategórie L.

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa

STK Trnava, s.r.o.

Nitrianska 1

917 01 Trnava

 

Telefón

+421 33 553 68 47

+421 917 743 500

 

Facebook

STK Trnava, s.r.o.

Pracovné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:30

Utorok: 07:00 - 15:30

Streda: 07:00 - 17:30

Štvrtok: 07:00 - 15:30

Piatok: 07:00 - 15:30